Verdien € 50,- Bol.com bon met de vriendendeal

Kent u iemand die zijn of haar huis wil isoleren? Gun hem of haar – net als u – een goed geïsoleerd huis en meld diegene aan als nieuwe klant. Zelf verdient u dan een Bol.com bon t.w.v. 50 euro!

Gebruik onderstaand formulier om je vriend, familielid of kennis aan te melden voor de vriendendeal van Nederland Isoleert.

Nieuwe Klant:

Soort isolatie

Uw gegevens:


Hoe werkt de vriendendeal?

Klinkt goed, toch? Uw vriend krijgt een goed geïsoleerd huis en u krijgt € 50,- om te besteden bij Bol.com. Bekijk hieronder de spelregels:

  • Zowel u als uw vriend moet 18 jaar of ouder zijn, en in Nederland wonen.
  • De beloning voor het aanbrengen van uw vriend geldt alléén als deze via de vriendendeal (flyer) van Nederland Isoleert zijn aangebracht. Dan weten wij namelijk vooraf dat u van de deal gebruik wilt maken.
  • U ontvangt de beloning nadat de isolatiewerkzaamheden bij u en uw vriend zijn uitgevoerd en betaald.
  • Er geldt geen maximum voor het aantal vrienden die u kunt uitnodigen.
  • De uitreiking van de beloning vindt één keer per maand plaats. In iedere tweede week van een maand versturen we de cadeaubon naar de rechthebbenden.
  • U bent zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitingen waarmee u uw vrienden wijst op de isolatiemogelijkheden van Nederland Isoleert. Voor bijvoorbeeld schuttingtaal en beledigingen moet u uzelf verantwoorden. Hiervoor accepteert Nederland Isoleert geen verantwoordelijkheid.
  • Bij fraude met het aanbrengen en/of aanmelden van vrienden is Nederland Isoleert gerechtigd de beloning(en) terug te vorderen.
  • Nederland Isoleert draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele toestemming van de vriend om door u, in welke vorm dan ook, uitgenodigd te worden voor de Nederland Isoleert vriendendeal.
  • Nederland Isoleert draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele fiscale aspecten die betrekking hebben op de beloningen die aan u worden overgemaakt. Eventuele verschuldigde (inkomsten)belasting is voor eigen rekening en risico.
  • Nederland Isoleert behoudt zich het recht de invulling van de actie te wijzigen en de actie stop te zetten. Wijzigingen in de actie worden kenbaar gemaakt op de website van Nederland Isoleert.
  • Op deze actie is zoals gebruikelijk de Nederlandse regelgeving van toepassing.
  • Klachten over deze actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij via contact@nederlandisoleert.nl.
  • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.